links

Biografie


Bekijk de video >>

Na het behalen van mijn diploma dramadocente bij de Hoge school voor
de kunsten te Utrecht volgde ik nog een acteeropleiding bij de Kleine
Academie te Brussel. In het vakkenpakket wordt het spelen met (karakter)
maskers aangeboden en zo ontdekte ik mijn passie voor onze fysieke
zeggingskracht.

Als docente ben ik vele jaren verbonden geweest aan een particuliere theater-
school voor jonge theatermakers te Amsterdam. In het begeleiden van jonge
theatermakers valt het me op hoe lastig het is om in het creatieve/artistieke
proces bestaande (succes-)patronen te doorbreken. Hoe kan het toch dat
ons brein een sterke patroonmaker is, zelfs neigt naar routine en we
tegelijkertijd ongelofelijk gevarieerd en verfijnd kunnen zijn? Deze vraag is de
drijvende kracht in Creative Facts.

Joke Duif wil met ‘Creative Facts’ een dynamische en constructieve bijdrage
leveren aan het ontwikkelen en bevorderen van een creatieve kwaliteit.
Bij het COCD volgde zij de basisopleiding en verschillende workshops in
creatieve denktechnieken.
Creative Facts maakt met haar workshops deel uit van het actieprogramma
lokaal bestuur, georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten. Voor de Rabobank West Betuwe is een speciale auditieshow
ontwikkeld. Regisseren valt te leren' was het thema voor een studiedag bij
de stadsdeelraad Amsterdam Noord.

midden
rechts