links

De Succesfactor

De succesfactor wordt bepaald door de mate van commitment bij het onderwerp en het durven loskomen van de dagelijkse gang van zaken. Hiervoor is het nodig om enig lef te tonen bij het accepteren van een andere manier van denken en kijken. Er zal onderweg een spanningsveld ontstaan tussen dat wat gewoon is en dat wat verandert, maar nog niet gezien wordt. Dit kan vergeleken worden met de donkere plaat/foto die nog niet ontwikkeld is. Wat komt er in het ontwikkelbad tevoorschijn? Wat komt er bovendrijven?

Dit nieuwe beeld kan zover van de dagelijkse realiteit afstaan, dat er soms de neiging is om het weg te lachen, weg te wuiven. Alle praktische bezwaren komen alsnog langs. Nu is het zaak om enige sturing te accepteren bij het ombuigen van dit beeld naar de dagelijkse realiteit. Bevraag elkaar, test het nieuwe idee. Waar is het tegen bestand? Wat gaat er gevraagd worden van dit nieuwe idee, van deze nieuwe kant of aanpak? Wat kunnen we nog toevoegen?
Wie durft verantwoordelijkheid te nemen voor de nieuwe aanpak, voor het invoeren van het nieuwe idee. Welke ondersteuning heeft deze persoon (of groep) nodig om dit voor elkaar te krijgen?

midden
rechts