Regisseren valt te leren

Boven de partijen staan voldoet niet meer  

Regisseren valt te leren.  Samen met mensen, andere partijen werken aan het realiseren van een gemeenschappelijke doelstelling.

Een regisseur verbindt de mensen met elkaar en is de sturende kracht die op een bijzondere manier leiding geeft. Allereerst zorgt de regisseur ervoor dat elke deelnemer (actor) actief wordt en vanuit eigen kracht en kwaliteit meewerkt aan het bereiken van een goed resultaat. Een presentatie als eindresultaat is een must. Elke medewerker vindt er een plek in.

Vanuit organisaties en ook vanuit de lokale politiek kwam de vraag om eens met hen de vloer op te gaan om meer te leren over regisseren en wanneer regie werkt, wanneer niet. Zijn er regiestijlen te onderscheiden? In samenwerking met ArtOLoco uit Amsterdam maken we een programma wat ingebed wordt bij Actieprogramma Lokaal Bestuur in opdracht van De VNG.  We toeren langs verschillende gemeentes in Nederland.  De regierol nader bekeken.

Creative Facts werkte al eerder samen met Lokaal Bestuur, Rijkswaterstaat, Rabo Bank, Wooncorporaties, Onderwijsconferentie, Congres voor preventiemedewerkers, Ministerie van OCW.

Top