links

Theaterproducties en workshops

Creative Facts maakt een vorm van fysiek en visueel theater zonder andere
vormen buiten te sluiten. Ook theaterteksten kunnen uitgangspunt zijn voor een bijzondere voorstelling op locatie.

Joke Duif: “Ik zoek bij voorkeur de grenzen op van het theater door met andere makers samen te werken. Het mooie materiaal voor onze voorstellingen
ontstaat wanneer het spanningsveld tussen onderlinge tegenstellingen voelbaar
wordt. Dat wat eigen is aan dans, theater en beeld wordt zoveel mogelijk op de proef gesteld tijdens de repetitiefase. Performers komen uit verschillende vakdisciplines en balanceren op het koord dat we met elkaar maken.”

Wat een mens niet zeggen kan of wil
ontsnapt in een ogenblik van onoplettendheid.
Dat moment, dat wil ik vangen, daar wil ik bij zijn.

Op speciaal verzoek
Voorstellingen, acts en workshops worden in goed overleg met de diverse
opdrachtgevers ontwikkeld en op locatie gemaakt en uitgevoerd. Deze manier
van werken levert bijzondere en authentieke producten op.

midden
rechts