links

Visie

Het theatervak is voor mij een bewuste zoektocht naar het onthullen van
specifieke kwaliteiten die nodig zijn om een bepaalde rol te spelen en om een gekozen inhoud voor het voetlicht te brengen. Soms door het nabootsen van de werkelijkheid, maar vaker nog door me bepaalde situaties te verbeelden vind ik
het nodige gedrag, de fysieke houding en de specifieke energie.

Als regisseur, theatermaker coach ik het zoekproces van alle performers.
In bepaalde belangrijke of onverwachte situaties ontdekte ik bij veel mensen,
ook bij mezelf, dat er andere krachten en kwaliteiten vrijkwamen dan in de
normale gang van zaken het geval was. Als vanzelf krijgen we dingen voor
elkaar die we eigenlijk niet voor mogelijk hielden. Het lijken sluimerende
krachten die we bij onze dagelijkse bezigheden niet inzetten. In het
repetitieproces stimuleer ik performers om in gegeven spelsituaties deze
kwaliteiten en krachten in henzelf aan te spreken.

Het ontwikkelen van boeiend materiaal en inhoud is een dynamisch proces
wat zich vooral op de vloer afspeelt. Spelers krijgen soms vragenlijsten,
opdrachten om zich voor te kunnen bereiden. Naast het bewerken van bestaande toneelteksten gebruik ik al mijn zintuigen, voelsprieten,
denktechnieken om alle bouwstenen om te vormen tot een spannende
voorstelling.

midden
rechts