links

Voorbeelden trainingen

Laat je verbeeldingskracht voor je werken!
Nieuw aanbod van Creative Facts. Een training speciaal toegesneden op het ontwikkelen van onze verbeeldingskracht. Deze autonome kracht kunnen we opvatten als een spier welke getraind kan worden. Een uitdaging voor een ieder die zich zowel op werkgebied als op persoonlijk vlak vaker op de proef gesteld ziet om nieuwe connecties te maken.

Cross over - Interactief – Participatie


Training 'suit your case'
Wilt U uw creatieve mogelijkheden efficiënter en bevredigender leren inzetten bij
uw dagelijkse activiteiten? Verschillende oplossingen vinden voor bepaalde
problemen en vragen? Door vragen te stellen helpt Creative Facts u op weg.
Creativiteit zelf biedt veel kans op een verrassend antwoord.

Creëren is een scheppende energie waarmee doelen bereikt worden. We gaan
op zoek naar uw specifieke dynamiek en deze zetten we in om bepaalde denk­patronen te doorbreken.

Een samenwerkingsproces kan soepeler verlopen door het toepassen van
creatieve technieken. In de trainingen is er zowel aandacht voor het individuele als voor het gemeenschappelijke belang. Wilt U meeliften met een gezamenlijke energie en bergen verzetten?! Een grote innerlijke motivatie ontstaat wanneer er binnen het team een lijn gevonden wordt die organisatiedoelen verbindt met de persoonlijke wensen van de medewerkers.

Kofferparcours
Creative Facts zet een parcours uit met koffers. Uw persoonlijke vragen of het thema vanuit de eigen organisatie of bedrijf bepalen de inhoud van de koffers. Beeldmateriaal en attributen die te maken hebben met het thema of de casus geven ideeën en plezier.

midden
rechts