links

Voorbeelden workshops

Creativiteit On Tour

Elk mens heeft een eigen creatieve denkvoorkeur. Dat is een kracht en kan een zwakte worden wanneer je hetzelfde blijft herhalen. Door deel te nemen aan Creativiteit On Tour vergroot je je creatieve mogelijkheden en krijg je meer vat op het creatieve proces. Lees Meer:>>

Workshops over regie,
Door middel van workshops geven we inzicht in het proces van regisseren. De deelnemers werken actief aan een casus en een presentatie. Theatermakers laten deelnemers aan den lijve ervaren hoe het is om de regie te nemen/te krijgen. Er zijn veel overeenkomsten tussen theaterregie en bestuurlijke regie. Lees meer >>

VNG bijeenkomsten in het hele land.

Workshop Regisseren valt te leren!
Werken aan een betere onderlinge afstemming op de afdeling en bevorderen dat medewerkers actiever worden in de samenwerking binnen bepaalde projecten. Deze projecten worden in samenwerking met andere partijen uitgevoerd. Hoe de regie te voeren over zulke complexe samenwerkingsverbanden? Lees meer >>

Stadsdeelkantoor Amsterdam Noord, afd. Lokaal Sociaal Beleid

Auditieshow Alalama
Teambuilding activiteit. Als team willen we samen iets neerzetten. Een eindresultaat waarbij we individueel ook dingen doen die we normaal niet doen. Net een stapje verder, anders. We willen , naast teambuilding, ook verrassende kanten van elkaar ontdekken en voor even 'boven onszelf uitstijgen'. Dit alles op een positieve, humorvolle manier. Lees meer >>

Rabobank West-Betuwe

Woningcorporatie 'Samen aan de Dis'
De woningcorporatie ziet het centraal stellen van de klant als hét middel om de kwaliteit te ontwikkelen, de participatie van klanten te versterken om zo te komen tot een maximale aansluiting op de situatie, wensen en behoeften, alsmede om tot een meer gerichte besteding van (financiële) middelen te komen. Dunavie, partners én klanten worden er beter van wanneer de organisatie de klant centraal stelt. Om bovenstaande te concretiseren heeft Creative Facts een deel van het programma geschreven en uitgevoerd i.s.m. Quanta NpM. Lees meer >>

Dunavie Katwijk 'Samen aan de Dis'

midden
rechts