links

Workshops en trainingen

Joke Duif richt zich met haar bedrijf Creative Facts op het inzetten van haar expertise als regisseur en coach bij diverse organisaties en bedrijven die vanuit wisselend perspectief naar de eigen regievoering willen kijken.

Regie als metafoor
In veel organisaties proberen bestuurders grip te houden op het werkproces
waarbij meerdere partijen actief betrokken zijn en waarbij de belangen behoorlijk uiteen kunnen lopen.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers persoonlijk en effectief zijn en
zich tegelijkertijd verbinden met een zakelijk of gemeenschappelijk belang?

Door middel van workshops geven we inzicht in het proces van regisseren.
De deelnemers werken actief aan een casus en een presentatie.

Op speciaal verzoek
Om te komen tot een programma dat bij u of uw organisatie past, wisselen we vooraf gerichte informatie uit. Welke vragen, verlangens, verwachtingen leven er?
Zo vinden we wat Creative Facts specifiek kan toevoegen aan de al aanwezige kwaliteiten binnen de organisatie.

midden
rechts