Jaar: 2018

Aansturen van een creatief proces

  Er zijn veel definities te vinden online over creatief leiderschap. Zo ook zorgt het begrip ‘facilitator’ bij mij voor de nodige verwarring. Een facilitator schept voorwaarden om een proces op gang te helpen en onderhoudt de dynamiek in het

Creatief denken als instrument tegen burn-out en depressie?

Creatief denken kan preventief werken Wat voegt creatief denken toe? Die vraag wordt mij nog weleens gesteld. Soms ben ik alert en heb ik snel een antwoord voor handen. Soms ook wil ik een beetje denktijd. Helpt creatief denken tegen

Top