Participeren valt te leren

Participeren valt te leren.  Samen met mensen, andere partijen werken aan het realiseren van een gemeenschappelijke doelstelling. De regisseur is nu vooral een verbindende kracht.

Een regisseur verbindt de mensen met elkaar en is de sturende kracht die op een bijzondere manier leiding geeft. Allereerst zorgt de regisseur ervoor dat elke deelnemer (actor) actief wordt en vanuit eigen kracht en kwaliteit meewerkt aan het bereiken van een goed resultaat. Elke medewerker/deelnemende actoren vinden een plek binnen het nieuwe geheel.

Vanuit organisaties en ook vanuit de lokale politiek kwam de vraag om eens met hen de vloer op te gaan om meer te leren over regisseren en wanneer regie werkt en wanneer niet. In samenspraak met de Vereniging Ned. Gemeenten maakten we een toer langs diverse gemeenten om met een goed programma aan de slag te gaan. Na deze samenwerking ontwikkelde Creative Facts een nieuwe aanpak waarbij deelnemers zelf middels een opdracht leren om samen te werken in een nieuwe opzet.

Creative Facts onderscheidt een verschil in aanpak

  • de gevoelsmatige aanpak
  • de technische aanpak
  • de rationale aanpak.

Samen met de opdrachtgever bekijken we de al ontwikkelde casus en passen deze desgewenst aan. Ook is het mogelijk om een geheel nieuwe casus te ontwikkelen die toegepast kan worden op de bedrijfsvisie, thematiek.

Zelf actief aan de slag en verantwoordelijkheid nemen                Een creatieve aanpak bevordert de eigen inbreng van medewerkers. Daarom organiseert Creative Facts van tijd tot tijd workshops die bijdragen aan eigen initiatief en inbreng binnen de organisatie. Het is aanbevelenswaardig om buiten de eigen organisatie ook tijd en ruimte te vinden om de creatieve vaardigheden te blijven ontwikkelen en verdiepen.

Lokaal bestuur, Rijkswaterstaat, Rabo Bank, Wooncorporaties, Onderwijsconferentie, Congres voor preventiemedewerkers, Ministerie van OCW gingen u voor.

MET HITCHKOCK DE VLOER OP  – workshop technische aanpak

VARIATIE OP DOGMA’S                  – workshop rationale aanpak

IMPRO OP DE WERKVLOER         –  workshop gevoelsmatige aanpak