Uitvogelen – verbeelden – uitvliegen

Op 21 aug. in Delft is er een trainingsdag voor creatieve en culturele ondernemers.

Deze dag geeft een boost aan lijf en brein om na de lockdown onze creatieve vermogens weer te optimaliseren.

Samen gaan we op ontdekkingstocht

Wat een aantal maanden terug is stilgezet komt weer in beweging. Hoe kun je je creatieve zaak weer laten opbloeien?

Dit is de centrale vraag die voor elke deelnemer een eigen belang kent. Je wilt je vrijheid terug en weer op volle energie draaien.

Hoe krijg je dit voor elkaar met de 1,5 meter leefregel?

Wat gaan we doen?

Vogels bouwen nesten, creatieve werkers vandaag ook al noemen we dit dan de basisplek.

We nestelen ons een dag lang op het terrein van Lijm & Cultuur in Delft. Op deze ‘hotspot’ onderzoek je de kern van jouw creativiteit. Wat is echt van betekenis voor je en hoe breng je dit in beeld?

Een creatieve basis van waaruit je uitvliegt over het werkterrein.  We trekken langs elkaars plekken en wisselen actief uit welke mogelijkheden we zien en hoe we elkaars kwaliteiten kunnen inzetten en tegelijkertijd ons individuele belang voor ogen houden.

Een nieuwe interactie komt op gang

Na de route langs elkaars nesten vogelen we uit hoe we nieuwe oplossingen vinden en die bundelen we in een toekomstig scenario. Waar wil je op afkoersen? Wie kan daarbij helpen, daarbij inspireren?

Zo ontdekken we opnieuw wie we zijn als creatieve ondernemer.

Tijd van de trainingsdag:

Inloop vanaf 09.45

Start  10.00 – 16.30

Locatie:  Lijm & Cultuur in Delft

              www.lijmencultuur.nl

Kosten incl. koffie, thee, lunch zijn  Euro 187,50

Lunch kan evt. in mindering gebracht wanneer je hier zelf voor wilt zorgen.

Meer info:  info@jokeduifcreativefacts.nl

                  06-15 233 837

Informatiefilm