Aansturen van een creatief proces

 

Er zijn veel definities te vinden online over creatief leiderschap. Zo ook zorgt het begrip ‘facilitator’ bij mij voor de nodige verwarring. Een facilitator schept voorwaarden om een proces op gang te helpen en onderhoudt de dynamiek in het groepsproces. Creatief leiderschap kenschetst de capaciteit om bewust je verbeelding te gebruiken om een groep naar een nieuw doel te begeleiden – een richting die nieuw is voor de groep. Om deze creatieve verandering te realiseren, oefenen creatieve leiders een positieve invloed uit op hun omgeving en op de individuen in die situatie.

Hier kom ik nog niet uit wanneer ik mijn eindwerk schrijf voor de deskundigheidsopleiding Applied Creativity Advanced Program. Wanneer ik nadenk over een leiderschap, een begeleidersrol zie ik vaak de paralel met een regisseur. In mijn vak als theatermaker werkte ik niet binnen een bepaalde stijl. Eerder als een orkestdirigent, die vergelijking fascineert me. Per project, per opdracht bekeek ik van tevoren wat er nodig was om naar het eindproduct toe te werken. In welke stappen kon ik daar komen met de betreffende groep medewerkers/actoren? Hoe krijg ik een ieder betrokken en actief meewerkend? Van belang is dan altijd dat mensen ietsĀ  nieuws leren, dat er uitdagingen zijn waaraan gewerkt kan worden. Het leiderschap vraagt om een grote inzet, vernieuwingsdrang, flexibele houding en ook het geven van spelregels.
En zien hoe het stoeien met regels een speels element kan zijn in de werkuren. Eigenlijk ben ik als begeleider, regisseur een improvisatiekunstenaar. Dit is nog steeds van belang in deze tijd waar technologie ons vooruitsnelt. Met het vermogen om te improviseren maak ik gebruik van mijn menselijke denk- en ideekracht.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*